منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
زن میخاااام

امروز نمیدونستم چطوری به خانوادم بگم من زن میخاااام و دیگه بزرگ شدم پا شدم کولرو خاموش کردم بابام اومد ماچم کرد گفت: حالا یه مرد شدی وقته زن گرفتنته کلید اسرار: الگو گرفتن از پدر !
بیشتر بخوانید