منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
احادیث
  • یاد مرگ

    امام صادق (ع): يــــــاد مرگــــــ : ?خواهش هاى نفس را مى ميراند ?و رويشگاه هاى غفلت را ريشه كن مى كند ?و ...

    امام صادق (ع): يــــــاد مرگــــــ : ?خواهش هاى نفس را مى ميراند ?و رويشگاه هاى غفلت را ريشه كن مى كند ?و دل را با وعده هاى خدا نيرو مى بخشد ?و طبع را نازك مى سازد ?و پرچم هاى هوس را درهم مى شكند ?و آ ...

    بیشتر بخوانید