منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
خدا
 • هدایتم کن

  خداوندا؛ هدایتم کن تا به این باور برسم؛ که جواب برخی دعاهایم؛ «صبر» و «انتظار» است ... ...

  خداوندا؛ هدایتم کن تا به این باور برسم؛ که جواب برخی دعاهایم؛ «صبر» و «انتظار» است ... ...

  بیشتر بخوانید
 • پلِ صراط

  خدای من؛ «پلِ صراط»، چشم های توست؛ از چشمت که بیفتم؛ روزگارم جهنم است ... ...

  خدای من؛ «پلِ صراط»، چشم های توست؛ از چشمت که بیفتم؛ روزگارم جهنم است ... ...

  بیشتر بخوانید
 • توکل به تو

  تنها توکل به تو؛ سرافرازم می کند در میان ِ دشت؛ کهکشانی من، رهایم نکن ... ...

  تنها توکل به تو؛ سرافرازم می کند در میان ِ دشت؛ کهکشانی من، رهایم نکن ... ...

  بیشتر بخوانید
 • مرا ببخش

  خدایا مرا ببخش که؛ یک عمر از تو؛ جز تو را خواستم ... ...

  خدایا مرا ببخش که؛ یک عمر از تو؛ جز تو را خواستم ... ...

  بیشتر بخوانید
 • ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ

  ﺍﺯ شیخی ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ، چه به ﺪست ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﯼ؟ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﻫﻴــﭻ ...! ﺍما، ﺑﻌﻀﯽ چیزﻫ ...

  ﺍﺯ شیخی ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ، چه به ﺪست ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﯼ؟ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﻫﻴــﭻ ...! ﺍما، ﺑﻌﻀﯽ چیزﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ؛ ﺧﺸﻢ، ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ، ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﭘﯿﺮﯼ ﻭ ﻣﺮﮒ ... ┘◄ ...

  بیشتر بخوانید
 • آدم این را متوجه شود که جز خدا؛ کسی جواب مضطر را نمی دهد؛ همه کارهایش درست می شود ... «مضطر» در لغت به مع ...

  آدم این را متوجه شود که جز خدا؛ کسی جواب مضطر را نمی دهد؛ همه کارهایش درست می شود ... «مضطر» در لغت به معناي کسي است که بيماري، فقر و يا سختي هاي روزگار او را ناگزير به تضرّع به درگاه خداوند نموده است ...

  بیشتر بخوانید
 • دعا بکن

  دعا بکن؛ ولی اگر اجابت نشد؛ با خدا دعوا نکن؛ میانه ات با او به هم نخورد؛ چون تو جاهلی؛ و او عالم و خبیر . ...

  دعا بکن؛ ولی اگر اجابت نشد؛ با خدا دعوا نکن؛ میانه ات با او به هم نخورد؛ چون تو جاهلی؛ و او عالم و خبیر ... «میرزا اسماعیل دولابی» ...

  بیشتر بخوانید
 • استشمام بوی گل

  برای کسانی که؛ دوست داشتن را می فهمند؛ خداوند به آسانی؛ استشمام بوی گل است ... ...

  برای کسانی که؛ دوست داشتن را می فهمند؛ خداوند به آسانی؛ استشمام بوی گل است ... ...

  بیشتر بخوانید
 • یک نفرم

  یک نفر بودنم؛ نشان از تنهایی ام نیست؛ یک نفرم؛ چون خدا برای من کافیست ... ...

  یک نفر بودنم؛ نشان از تنهایی ام نیست؛ یک نفرم؛ چون خدا برای من کافیست ... ...

  بیشتر بخوانید
 • برای سلامت

  برای سلامتِ جسمت؛ به تیغِ جراحان اعتماد می کنی؛ برای سلامتِ روحِت؛ به خدا و دستوراتش اعتماد می کنی ...؟! ...

  برای سلامتِ جسمت؛ به تیغِ جراحان اعتماد می کنی؛ برای سلامتِ روحِت؛ به خدا و دستوراتش اعتماد می کنی ...؟! ...

  بیشتر بخوانید